вторник, 15 април 2014 г.

Ние според мансардата

Това е заглавието на новата ми книга.
Излиза от печат съвсем скоро.


редактор: Иван Теофилов

художник: Люба Халева 

издава: ИК Жанет 45 

Няма коментари: